Welkom

Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een elektrische installatie Low cost computer aided design software met lage instapdrempel.

Situatieschema

Een zelfgetekende of bestaande plattegrond van de verschillende ruimtes die elektrische voorzieningen hebben. Op deze plattegrond de symbolen voor de verschillende elektrische elementen.

Eéndraadschema

Het elektrisch schema van de installatie waarin elke kring van de kast(en) met bijhorende elementen en zijn eigenschappen, genummerd en in volgorde worden getoond volgens het door het AREI bepaalde formaat.
De installatiegegevens, het situatieschema en het eendraadschema , plus een eventuele materiaallijst vormen het elektrische dossier. Dit dossier wordt in drievoud opgemaakt en aan de keuring voorgelegd.
LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA
[!counter]
situatieschema eendraadschema dossiergegevens materiaallijst

Elektrisch dossier

vers français
Listrik download
eendraadschema

Welkom

Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een elektrische installatie Low cost computer aided design software met lage instapdrempel.

Situatieschema

Een zelfgetekende of bestaande plattegrond van de verschillende ruimtes die elektrische voorzieningen hebben. Op deze plattegrond de symbolen voor de verschillende elektrische elementen.

Eéndraadschema

Het elektrisch schema van de installatie waarin elke kring van de kast(en) met bijhorende elementen en zijn eigenschappen, genummerd en in volgorde worden getoond volgens het door het AREI bepaalde formaat.
De installatiegegevens, het situatieschema en het eendraadschema , plus een eventuele materiaallijst vormen het elektrische dossier. Dit dossier wordt in drievoud opgemaakt en aan de keuring voorgelegd.
LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA
situatieschema eendraadschema dossiergegevens materiaallijst

Elektrisch dossier

vers français
Listrik download