Welkom

Elektrisch Dossier

Het verplicht aan te leveren document voor de elektrische keuring van uw installatie bevat alle installatiegegevens. Dit elektrische dossier bestaat uit  het situatieschema en het eendraadschema en eventuele materiaallijst en markeringen voor in en op uw verdeelkast. Dit dossier wordt in drievoud opgemaakt en aan de eigenaar de aannemer en keuring voorgelegd

Situatieschema ?

Een zelfgetekende of bestaande plattegrond van de verschillende ruimtes die elektrische voorzieningen hebben. Op deze plattegrond bevinden zich de symbolen voor de verschillende elektrische elementen.

Eendraadschema ?

Het elektrisch schema van de volledige installatie, waarin elke kring van de kast(en) met bijhorende elementen en zijn eigenschappen, genummerd en in volgorde worden getoond volgens het door het AREI bepaalde formaat.

Materiaallijst ?

Een lijst van alle gebruikte materialen en de hoeveelheden.

Markeringen ?

1) De markeringen die in de verdeelkast de verschillende elementen  en hun waarden en eigenschappen weergeven. 2) De verplichte markering op de buitenkant van uw verdeelkast.
Low cost computer aided design software met lage instapdrempel voor het maken van eendraadschema Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een elektrische installatie LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA
FR FR

Welkom

Elektrisch

Dossier

Het verplicht aan te leveren document voor de elektrische keuring van uw installatie bevat alle installatiegegevens. Dit elektrische dossier bestaat uit  het situatieschema en het eendraadschema en eventuele materiaallijst en markeringen voor in en op uw verdeelkast. Dit dossier wordt in drievoud opgemaakt en aan de eigenaar de aannemer en keuring voorgelegd

Situatieschema ?

Een zelfgetekende of bestaande plattegrond van de verschillende ruimtes die elektrische voorzieningen hebben. Op deze plattegrond bevinden zich de symbolen voor de verschillende elektrische elementen.

Eendraadschema ?

Het elektrisch schema van de volledige installatie, waarin elke kring van de kast(en) met bijhorende elementen en zijn eigenschappen, genummerd en in volgorde worden getoond volgens het door het AREI bepaalde formaat.

Materiaallijst ?

Een lijst van alle gebruikte materialen en de hoeveelheden.

Markeringen ?

1) De markeringen die in de verdeelkast de verschillende elementen  en hun waarden en eigenschappen weergeven. 2) De verplichte markering op de buitenkant van uw verdeelkast.
Low cost computer aided design software met lage instapdrempel voor het maken van eendraadschema
FR FR

Software voor het ontwerpen van situatieschema en eendraadschema van een

elektrische installatie. LISTRIK doet het zware werk voor U, namelijk het automatisch

genereren van het complexe EENDRAADSCHEMA